Virkatodistus ja sukuselvitys

Virkatodistuksia on kahdentyyppisiä

 • Henkilökohtaiset tiedot sisältävä virkatodistus.
 • Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus on tietosisällöltään laajempi. Siihen merkitään mm. muuttotiedot ja maininnat puolisosta ja lapsista tai vanhemmat ja sisarukset.

Tampereen ev.lut. seurakuntien jäsenet tai entiset jäsenet voivat tilata virkatodistuksen tai sukuselvityksen siltä ajalta, kun he ovat olleet kirjoilla jossakin Tampereen seurakunnassa.


Virkatodistuksen tai sukuselvityksen tilaus

 • Puhelimitse: p. (03) 219 0700, arkisin klo 8.30-15.45
 • Asioimalla henkilökohtaisesti: Näsilinnankatu 26, katutaso, avoinna arkisin 9-15.
 • Kirjeitse: Tampereen ev.lut. seurakuntien keskusrekisteri, PL 226, 33101 Tampere
 • Virkatodistuksen henkilökohtaisilla tiedoilla toimitetaan heti. Sukuselvityksen toimitusaika on tällä hetkellä noin kaksi viikkoa.
 • Toimitamme virkatodistuksia myös ulkomaan viranomaisia varten monikielisellä lomakkeella (suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska).

Sukuselvitys ja perunkirjoitus

Sukuselvitys on ote henkilöä tai hänen perhettään koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä.
 • Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja kuolinpesän asioiden hoitoon.
 • Perunkirjoitusta varten elävästä henkilöstä riittää henkilökohtaiset tiedot sisältävä virkatodistus.
 • Kuolleesta henkilöstä tarvitaan perunkirjoitusta varten sukuselvitysmuotoon laadittu virkatodistus, johon merkitään henkilön tietojen lisäksi puoliso ja lapset sekä muuttotiedot.
 • Vainajasta tilataan sukuselvitys perunkirjoitusta varten siitä seurakunnasta, jonka jäsen vainaja oli kuollessaan. Selvitys kattaa vainajan perhesuhdetiedot kuolemaa edeltävältä ajalta takautuvasti 1.10.1999 asti.
 • Todistukset vainajasta 1.10.1999 edeltävältä ajalta tilataan niistä ev.lut. seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa hän on tuolloin ollut kirjoilla.
 • Mikäli henkilö ei ole kuulunut seurakuntaan, tilataan sukuselvitys maistraatista.
 • Perunkirjoitusta varten tarvittava sukuselvitys on hyvä tilata hyvissä ajoin.
 • Sukuselvitystä ei saa käyttää sukututkimukseen.
Tilaa tästä sukuselvitys.
Sukuselvityksen toimitusaika on tällä hetkellä noin 2 viikkoa.

Virkatodistusten ja sukuselvitysten hinnat

 • Seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja sisältävä virkatodistus (elää-todistus) on maksuton (ei muuttoja, henkilöhistoriaa eikä muita henkilöitä).
 • Virkatodistukseen lisätään muita tietoja tai aviopuolisoa, lapsia tai muita henkilöitä koskevia tietoja, hinta 8 euroa.

Sukuselvitys

 •  8 euroa, kun sukuselvitykseen on haettu tietoa muusta rekisteristä, kuin kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä.
 •  8 euroa, kun siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta
 • 30 euroa, kun todistus pohjautuu kirjamuotoisten kirkonkirjojen tietoihin ja siinä on enemmän tietoa kuin henkilön perustiedot (yksittäinen muutto-, avioliitto- tai kuolintieto). Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, veloitetaan ensimmäisestä todistuksesta 30 euroa ja jokaisesta seuraavasta 8 euroa.

Virkatodistukset ja sukuselvitys

Asiakaspalvelu arkisin 9-15. Näsilinnankatu 26, katutaso


Puhelinpalvelu arkisin klo 8.30-15.45 p.(03)  219 0700

 

Postiosoite: Tampereen ev.lut. seurakuntien keskusrekisteri, PL 226, 33101 Tampere


Faksi: (03) 219 0200


keskusrekisteri.tampere@evl.fi

 

Seurakuntayhtymän puhelinvaihde

puh. (03) 219 0111


 Tulosta sivu
Tampereen ev.lut. seurakunnat, Näsilinnankatu 26, PL 226, 33101 Tampere | p. (03) 219 0111 | etunimi.sukunimi@evl.fi